Jdi na obsah Jdi na menu
 

PRÁVNÍ SLUŽBY

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména pak v následujících oblastech:

 • OBČANSKÉ PRÁVO
  • kompletní smluvní agenda (sepisování smluv, připomínkování a revize smluv, právní pomoc klientům v rámci kontraktačního procesu)
  • sepisování dalších listin právního charakteru
  • sepisování právních analýz a stanovisek
 • PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV
  • kompletní právní servis pro korporátní klientelu
  • zakládání obchodních společností a družstev
  • realizace veškerých změn v obchodních společnostech a družstvech
  • příprava veškerých korporátních dokumentů
  • příprava a organizace valných hromad a členských schůzí včetně zajištění účasti notáře
  • příprava a zajištění zápisů v obchodním rejstříku
  • vymáhání pohledávek
 • PRÁVO K NEMOVITOSTEM
  • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (sepis smluv - kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, dohody o převodu členských práv a povinností v bytových družstvech apod.), příprava podání na katastrální úřady, účast při podpisu smluv, advokátní úschovy finančních prostředků i listin atd.
 • PRACOVNÍ PRÁVO
  • příprava veškeré pracovně právní dokumentace - pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), interní předpisy apod.
  • vznik, změny a ukončení pracovního poměru (dohoda, okamžité zrušení, výpověď, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, skončení pracovního poměru na dobu určitou, konkutenční doložky, kvalifikační dohody, dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty)
  • problematika neplatného rozvázání pracovního poměru a nároky z něj vzniklé
  • povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru (odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání)
  • překážky v práci na straně zaměstnavatele či zaměstnance
  • mzdová problematika
  • kolektivní vyjednávání
 • TRESTNÍ PRÁVO
  • obhajoba v trestním řízení
  • zastupování poškozeného v trestním řízení
  • příprava procesních podání v trestním řízení

Velká část naší činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních řízení a ve všech výše uvedených oblastech práva. Ve všech výše uvedených oblastech jsme proto připraveni sepsat i příslušná procesní podání - žaloby, odvolání, dovolání, ústavní stížnost.